Nabídka volitelných předmětů

Volitelné předměty volí studenti budoucích 3. a 4. ročníků 4letého studia a septim a oktáv 8letého studia.

Každý žák určuje pořadí z nabízených volitelných předmětů. V případě více bloků seminářů si žák volí seminář z každého bloku. Pokud se neotevře seminář na prvním místě žákovy volby (z důvodu malého zájmu), bude zařazen do semináře následujícího atd. Volte proto uvážlivě i semináře na dalších místech. Pokud není u semináře uvedeno konkrétní jméno, bude předmět vyučovat kterýkoli aprobovaný učitel dané předmětové komise. Pečlivě si prostudujte pravidla pro volbu seminářů v přiložených souborech.

1leté semináře pro budoucí 3. ročníky a septimy:
1leté semináře pro budoucí 4. ročníky a oktávy:

Zápis seminářů probíhá od 25. 3. do 14. 4. 2024 v Informačním systému školy. V případě technických problémů se zápisem se obraťte na Michala Matušku.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).