Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, se sídlem Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 00842745 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
 • požadovat od Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizace, informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkovou organizací;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkovou organizací, jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkovou organizací;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizaci;
 • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizaci, uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování - ke stažení (xls)ke stažení (xls)
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, je:

  Jobman, s.r.o. se sídlem Livornská 449, Praha - 109 00, IČO: 27177726, Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
  • telefon: +420 910 120 377
  • e-mail: dpo@dpohotline.cz
  • ID datové schránky: tkyd8fz

  od 1. 1. 2024

  Moore Advisory CZ s.r.o. se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
  • IČO: 09692142
  • datová schránka: q4hs4wu
  • kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
  • e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
  • tel.: 734 647 701
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).