Přípravné kurzy 2024

I ve školním roce 2023/2024 budou pro zájemce o studium nejen na naší škole organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté i čtyřleté studium. Rozsah je stanoven na 20 hodin (10 vyučovacích hodin matematiky a 10 vyučovacích hodin českého jazyka). Kurzy budou probíhat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu od 16:00 do 17:45 hod. v těchto termínech:

pondělí: 19. 2. 26. 2., 4. 3., 18. 3., 25. 3. 2024
středy: 21. 2., 28. 2., 6. 3., 20. 3., 27. 3. 2024

Bude se vyučovat vždy v jeden den jeden předmět ve dvouhodinovém bloku. 

Cena kurzů za oba předměty 2200,- Kč, za jeden předmět 1500,- Kč.

Přihlášení do kurzů bude možné od 3. ledna do 9. února 2024. Poplatek za přípravné kurzy můžete uhradit hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet školy 16933761/0100, specifický symbol: 2024, variabilní symbol: uveďte prosím telefonní číslo zákonného zástupce. Do zprávy pro příjemce prosím napište PZ8 (u kurzů na osmileté studium) a PZ4 (u kurzů na čtyřleté studium), jméno a příjmení dítěte.

Přihlášku podejte nejpozději 9. února 2024, ke stejnému datu je také třeba uhradit poplatek. Do kurzů budou přijati všichni zájemci, kteří se přihlásí a zaplatí do stanoveného termínu, celkový počet není omezen. Potvrzení o přijaté platbě nezasíláme, rodiče však budou kontaktováni v případě nedohledání platby. Přihlášení dítěte po tomto termínu již nebude možné!

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).