Matematika s radostí

logolink2.jpg
Matematika s radostí – vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností

CZ.1.07/1.1.00/26.0042

Příjemce: VŠB - TU Ostrava
Partneři projektu: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Slovanské gymnázium, Olomouc, Střední průmyslová škola, Přerov, Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou

Projekt "Matematika s radostí" se zaměřuje zejména na odstranění obav z výuky matematiky na středních školách, zvýšení kvality a efektivity výuky. Vytvořením interaktivního vzdělávacího obsahu chceme žáky zaujmout, přinést jim radost z učení, zajímavou formou a nenásilně zlepšovat jejich matematické znalosti a dovednosti a klást důraz na motivaci, geometrickou interpretaci a praktické využití probíraných pojmů. Využijeme veškerého potenciálu multimediálního vzdělávání k podpoře zkušenostního a zážitkového učení, k aktivizaci studentů a k rozvoji jejich kompetencí k učení, k řešení problémů a komunikativnosti. Pomocí individuálních i týmových her, kvízů a testů chceme vyvolat atmosféru soutěživosti a tím posílit motivaci k učení a zvýšit matematické dovednosti studentů. Dalším z cílů projektu je také seznámení učitelů středních škol s vytvořenými materiály a tím zvýšení jejich kvalifikace.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).