Využití ICT ve výuce na gymnáziích

logolink2.jpg

Cílem projektu „Využití ICT ve výuce na gymnáziích“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s registračním číslem CZ.1.07/1.1.07/02.0030 je vytvoření partnerství vzdělávacích institucí za účelem zlepšení výukových metod a podmínek pro práci žáků i učitelů. K dosažení cíle budou vytvořeny metodické materiály pro vzdělávací programy počátečního vzdělávání s využitím moderních výukových prostředků (interaktivní tabule, SW na tvorbu didaktických testů). Vzdělávací programy budou inovovány s důrazem na rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí žáků. Vytvořené metodické materiály budou pokrývat primárně učivo zeměpisu na gymnáziích a dále vybrané kapitoly z dalších předmětů (biologie, matematika, fyzika, chemie, cizí jazyky aj.). Soubor všech vytvořených metodických materiálů bude k dispozici všem zapojeným vzdělávacím institucím.

Cílem projektu je rovněž zavádění nových výukových metod s použitím vytvořených materiálů do výuky a tedy zlepšení motivace, práce i výsledků žáků i učitelů. K dosažení cíle budou realizována školení pro pedagogické pracovníky zapojených škol jak v oblasti IT, tak  v oblasti moderních vyučovacích metod, vedení hodiny, komunikace s žáky, řešení konfliktů, zavádění a řízení změn (vyučovacích metod, vedení hodiny) a také z oblasti relaxace.

Do projektu je zapojeno 5 gymnázií pro možnost rozdělení práce a vzájemného sdílení a ověřování výsledků a 1 vyšší odborná škola, na které mohou absolventi gymnázií pokračovat ve studiu. Metodické materiály vytvořené pedagogy vyšší odborné školy budou sestaveny pro žáky gymnázií. Vyšší odborná škola zde vystupuje jako "odběratel" absolventů gymnázií a tedy jako konzultant a poradce při definování výstupů z vyučovacích hodin.

Partneři projektu:

  • Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,
  • Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.,
  • GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o.,
  • Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
  • Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace,
  • Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě, s.r.o.
 
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).