Pro Gymnasium, z. s.

Zapsaný spolek Pro Gymnasium je nezávislá, neprofesní organizace, sdružující občany na základě zájmu o činnost Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Františka Hajdy 1429/34 v Ostravě-Hrabůvce, bez ohledu na národní, rasovou, náboženskou, politickou nebo jinou příslušnost, kteří souhlasí s jeho programem a jsou ochotni a schopni se aktivně podílet na jeho realizaci.

Spolek se řídí svými stanovami, které byly přijaty 2. 1. 2018 ( Stanovy spolkuStanovy spolku), dodatek ( dodatekdodatek) k 20. 2. 2023.

Účelem Spolku je materiální i nemateriální pomoc gymnáziu při plnění jeho poslání, při komunikaci se státní správou, samosprávou a rodiči, při přípravě a organizování školních akcí, získávání a poskytování finanční podpory gymnáziu a jeho žákům. Dále pomoc při zkvalitňování školní výuky, při vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího se psychosociálního klimatu, rozvíjení znalostí a schopností studentů, zvyšování fyzické zdatnosti.

Hlavní činnost je financována především z členských příspěvků, grantů, sponzorských darů a ze zisků z vedlejší činnosti uvedené v článku III. Stanov.

Za náplň finančních operací (příjmy, výdaje) zodpovídají předseda a členové výboru. Ti tyto operace schvalují, jednak při tvorbě rozpočtu, dále pak na schůzkách Výboru PG na základě žádosti vydávají příkazy na jejich realizaci. Pokladní a účetní účtují účetní operace, které ve sdružení probíhají a zodpovídají za jejich správnost.

V současné době pracuje sdružení PRO GYMNASIUM ve složení:

  • předseda výboru občanského sdružení PG: Mgr. Šárka Staníčková
  • členky výboru: Andrea Moldrzyková, Mgr. Dana Nechvátalová, Mgr. Michaela Böhmová
  • pokladní: Ing. Lucie Horňáková

Konto Pro Gymnasium, z. s.: č. ú. 2302694238/2010
IČ: 68917023
datová schránka: jtiae4v

Bližší informace o činnosti spolku získáte u Mgr. Šárky Staníčkové (emailová adresa stanickova@ghrabuvka.cz nebo na telefonním čísle 606 208 201).

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte financovat aktivity vašich dětí!

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).