Sportovní výsledky


Do tabulek jsou zahrnuti studenti, jejichž výkony patří v disciplíně v daném školním roce mezi nejlepší tři. Výkony jsou zaznamenávány zvlášť za každou třídu. Za hodnoty výkonů zodpovídá vyučující. Najdete-li ve výsledcích chybu, obraťte se na něj.

disciplína
školní rok
pohlaví
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).