nahled

iPady a notebooky ve výuce na Gymnáziu Ostrava-Hrabůvka

Název projektu: iPady a notebooky ve výuce na Gymnáziu Ostrava-Hrabůvka
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016166
Rozpočet projektu: 3 187 080,57 Kč
Financování projektu: příspěvek Evropské unie 90 %, vlastní zdroje 10 %
Realizace projektu: rok 2022 - 2023

Předmětem projektu je modernizace tří odborných počítačových učeben gymnázia Ostrava-Hrabůvka.

Výstupem projektu je modernizace dvou počítačových učeben iPady vč. další AV techniky, nábytku a klimatizace a pořízení jedné mobilní počítačové učebny s notebooky.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce a tím i zlepšit uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.

Specifické cíle projektu:

  • Zatraktivnit, zefektivnit, zmodernizovat a zkvalitnit poskytované formy výuku pro žáky;
  • Zlepšit zázemí pro přípravu a poskytování výuky našich pedagogických pracovníků;
  • Zvýšit úspěšnost a zkvalitnit přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy;
  • Sladit požadavky poptávky a nabídky na regionálním trhu práce.
nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).