nahled

Modernizace jazykových učeben

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Modernizace jazykových učeben
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010871
Termín realizace: 1. 1. 2020 – 1. 12. 2020
Schválená částka projektu: 3 919 547 Kč
Dotace z IROP: 3 527 592,30 Kč

Předmětem projektu je modernizace čtyř jazykových učeben, přičemž jedna bude mít podobu přednáškového sálu s moderní technologií a kapacitou 60 míst. Proběhla také úprava venkovního atria školy, včetně zeleně ve dvoře Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka. Konkrétně se modernizace týkala těchto prvků:

1) jazykové učebny: funkční nábytek, PC stanice pro pedagogy, didaktické pomůcky, klimatizace, kvalitní zatemnění, ozvučení

2) úprava dvoru školy: podloží a dlažba, klidová zóna (lavičky, odpadkové koše), výměna pražců mezi dvěma trakty školy za bezpečnější chodník se zámkovou dlažbou

Hlavním cílem projektu je modernizace jazykových učeben, zkvalitnění klíčových kompetencí žáků v oblasti komunikace v cizích jazycích, a tím zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.

nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).