Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava.

3. Organizační struktura
Organizační struktura

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Františka Hajdy 1429/34, 700 30, Ostrava-Hrabůvka
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Františka Hajdy 1429/34, 700 30, Ostrava-Hrabůvka
4.3 Úřední hodiny pracovní dny, 7:00-15:00 hod.
4.4 Telefonní čísla 596 711 829
4.5 Čísla faxu -
4.6 Adresa internetové stránky https://www.ghrabuvka.cz
4.7 Adresa e-podatelny ghra@po-msk.cz (úřední e-mailová adresa)
ehtfd7x (datová schránka)
4.8 Další elektronické adresy kontakt

5. Případné platby lze poukázat
Komerční banka, č. ú. 16933761/0100

6.
00842745

7. DIČ
subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty
Školní vzdělávací program, učební plány
Školní řád

9. Žádost o informace
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky

12. Formuláře
Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací - na Portálu veřejné správy

14. Přehled nejdůležitějších právních předpisů
Přehled nejdůležitějších právních předpisů

15. Úhrady za poskytování informací
Úhrady za poskytování informací

16. Výroční zprávy (dle zák. č. 106/1999 Sb.)
Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy

17. Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
Informace ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).