nahled

Celostátní kolo dějepisné olympiády mělo opět našeho zástupce

To, že občas rozhodují desetiny a setiny, ví každý aktivní sportovec. O tomto pravidlu se mohl přesvědčit i Karel Uvíra, který hrdě reprezentoval naše gymnázium v celostátním kole 53. ročníku dějepisné olympiády. Finále se konalo 10.-13. 6. 2024 v Hradci Králové na půdě UHK.

Své zážitky popsal Karel takto:

Ještě před samotným začátkem bylo zapotřebí napsat práci, která byla poté prezentována před porotou. První den bylo na programu slavnostní zahájení a prohlídka historického centra Hradce Králové. Na druhý den se psal test, který byl hlavní složkou kola. Ten se skládal ze znalostních úloh, spojování, rozborů ale i popisování obrázků. Po testu následoval poznávací výlet na Kunětickou horu. Celý třetí den pak probíhaly prezentace prací a čtvrtý den došlo k slavnostnímu vyhlášení. Každý jednotlivý den byl také doplněn zajímavou přednáškou. Celý program jsem si užil a byla to pro mě cenná zkušenost. Na závěr bych chtěl moc poděkovat panu Brychtovi za spolupráci, za pomoc při provedení nižšími koly, a hlavně co se týče vypracování práce.

Karlovi gratulujeme a doufáme, že na jeho úspěch brzy naváží další dějepisáři našeho gymnázia.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).