nahled

Erasmus+

Akreditace Moravskoslezského kraje jako koordinátora Konsorcia v oblasti školního vzdělávání v rámci programu Erasmus+.

Registrační číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA120-SCH-000187994

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+ Naše gymnázium se stalo členem Konsorcia v oblasti školního vzdělávání v rámci programu Erasmus+.

Cíle projektu jsou:

  • Vzdělanější a zaměstnanější kraj – podpora kariérového poradenství a příprava absolventů a zaměstnanců pro celoživotní vzdělávání a trh práce
  • Atraktivnější a kulturnější kraj – image škol a kraje, kreativita ve školách, práce s talenty a komunitní role školy
  • Čistější a zelenější kraj – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta a polytechnické vzdělávání včetně zmírnění dopadů konce těžby uhlí na trh práce
  • Propojenější a chytřejší kraj – digitální gramotnost, vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva se zaměřením na kyberbezpečnost
  • Podnikavější a inovativnější kraj – podpora podnikavosti, spolupráce škol s firmami

V letech 2024-2027 budeme realizovat následující aktivity:

Mobility pracovníků:
  • Kurzy a školení pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj jazykových kompetencí v cizích jazycích (včetně odborné angličtiny)
  • Kurzy a odborná školení nepedagogických pracovníků
Mobility žáků:
  • Skupinové mobility žáků
  • Krátkodobé vzdělávací mobility žáků, zejména se zaměřením na žáky mimořádně nadané Výše uvedené aktivity přispějí k profesnímu rozvoji zaměstnanců. U žáků se očekává zlepšení jazykových dovedností, osobní růst a sebepoznání, získání mezikulturních zkušeností a nových poznatků, rozvoji komunikačních dovedností.
  • Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu ERASMUS+. Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.

nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).